logo OZ Bottega

OZ Bottega - kto sme

Občianske združenie (ďalej len OZ) Bottega bolo založené 6.mája 2011 registráciou na Ministerstve vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-375 98.

OZ Bottega pôsobí v Košiciach a vyvíja svoju činnosť v oblasti výtvarného umenia a orientuje svoje ciele a činnosť na tieto tri skupiny obyvateľstva:

Cieľom je možnosť umeleckého vyžitia, realizácia voľnočasových aktivít, propagácia a verejná prezentácia spomínaných skupín obyvateľstva.

Organizuje: