logo OZ Bottega

Kontakt

OZ Bottega
Ivonia Neveziová
E-mail: neveziova@googlemail.com
Tel.: +421 (0) 907 950 184

Darina Kolibárová
E-mail: dkolibarova@sk.uss.com
Tel.: +421 (0) 917 656 840